sunnuntai 10. huhtikuuta 2016

Kulttuurimaisemille tunnustusta

Pelkosenniemen monipuoliset luonnonrikkaudet ovat saaneet ansaittua tunnustusta, kun ympäristöministeriö on etsinyt uusia kohteita valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi.

Kairalan ja Luiron kylien vanhat maanviljelysalueet Kitisen ja Luiro-joen varsilla on huomioitu, samoin kuin kylien väliset suoalueet. Myös Pyhätunturin seutu mukaan lukien Soutaja-vaara ja Pyhäjärven kylä järvineen on uusi maisema-aluekohde. Valtakunnallisesti merkittävät maisema-alueet huomioidaan rakentamisessa ja maankäytössä: niiden myötä pyritään säilyttämään perinteistä maisemaa ja kulttuurimaisemaa myös myöhemmille sukupolville.


Kairalan ja Luiron maisema-alue

Oma lukunsa on Suvannon kylä, jota ei vastaisuudessa lasketa enää kuuluvaksi valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Sen sijaan sen merkitys nähdään rakennuskannassa ja se kuuluukin kategoriaan ”valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt”. Suvannon kylän säilyttäminen on koettu viranomaisten taholta niin tärkeäksi, että sille on vuonna 2002 valmistunut oma osayleiskaava, joka säätelee kaikkea kylän alueella ja välittömässä läheisyydessä tapahtuvaa rakentamista, korjaamista ja maankäyttöä. Kaava on ensimmäisiä Suomessa, joita on tehty maaseudulle taajama-alueiden ulkopuolelle.


Pelkosenniemen kylillä on kullakin omat erityispiirteensä. Saunavaaran kylä on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin osana laajempaa Kemijoki-varren asutusta (kuten myös Kairala). Saukkoaapa on puolestaan hyvä esimerkki sodanjälkeisen jälleenrakentamiskauden kylistä.

Lisää tietoa Pelkosenniemen kylistä, asutus- ja elinkeinohistoriasta, arkeologiasta ja rakennus- ja kulttuuriperinnöstä löytyy kolme vuotta sitten ilmestyneestä Ympäristöministeriön julkaisusta ”Isojen pirttien kylät – Pelkosenniemen kulttuuriympäristöohjelma” (Tekijät: Tiina Elo ja Sirkka-Liisa Seppälä). Sitä voi lukea myös netin kautta osoitteessa:  https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/41083/SY_1_2013.pdf?sequence=1

Kylämaiseman raivausta Suvannossa keväällä 2014

Maiseman tai rakennusperinnön luokitteleminen valtakunnallisesti merkittäväksi on tietysti hyvä syy röyhistää rintaa ja ylpeillä kotikuntamme rikkauksista. Mutta se myös velvoittaa hoitamaan omaa ympäristöämme. Kaava-alueella määräykset ovat tiukempia ja sitovampia kuin maisema-alueilla. Mutta yhtäkaikki, hoitamista ja vaalimista vaativat niin rakennettu kuin luonnonympäristömmekin. Ja siihenhän kuntalaiset ovat paneutuneetkin niin sivukylissä kuin kirkonkylälläkin.

Kirjoitteli Kaisu Suvannosta

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti